Αναστολή

μαθημάτων έως

31/01/21

Τηλεφωνική επικοινωνία

Ωράριο λειτουργίας  

Επίσκεψη στη σχολή

Modern dancer, Contemporary dancer

Modern/

Contemporary

Ballet dancer, 5th position

Ballet

Hip hop dancer

Hip hop

Coryright 2002-2021.  www.kervanidou.com.  All rights reserved