Σχολή Χορού Κερβανίδου

Έναρξη
μαθημάτων στις

13/09/21

13/09/21

ΧΑΡΙΛΑΟΥ

2310.30.43.42 

 Ώρες επικοινωνίας:

      Καθημερινά

    12:00μ.μ. - 10:30μ.μ.

Τηλεφωνική επικοινωνία

ΑΝΘΕΩΝ

23140.300.64 

Ανθέων

Ωράριο λειτουργίας   

ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΑΝΘΕΩΝ

Ωράριο λειτουργίας

Δευτέρα - Παρασκευή

17:00 - 20:30

Ωράριο λειτουργίας:

Δευτέρα - Παρασκευή 

17:00 - 21:00

Επίσκεψη στη σχολή

ΧΑΡΙΛΑΟΥ

Πλαταιών 35Α,

542 49, Χαριλάου

Θεσσαλονίκη

ΑΝΘΕΩΝ

Γραβιάς 10,

546 45, Ανθέων

Θεσσαλονίκη

Modern dancer, Contemporary dancer

Modern/

Contemporary

Ballet dancer, 5th position

Ballet

Hip hop dancer

Hip hop