Σχολή Χορού Κερβανίδου

ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ημερομηνίες του σχολικού έτους 2021 – 2022 κατά τις οποίες η σχολή θα παραμείνει κλειστή:

 • 26, 28 Οκτωβρίου 2021 (Τρίτη, Πέμπτη)

 • 24, 27, 28, 29, 30, 31 Δεκεμβρίου 2021 (Παρασκευή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή)

 • 6 Ιανουαρίου 2022 (Πέμπτη)

 • 7, 25 Μαρτίου 2022 (Δευτέρα, Παρασκευή)

 • 22, 26, 27, 28, 29 Απριλίου 2022 (Μεγ. Παρασκευή, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή)

 

 

ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Τα δίδακτρα του έτους μπορούν να καταβληθούν:

 • Σε 1 δόση/Εφάπαξ

Εξόφληση έως 30 Σεπτεμβρίου 2021

 

 • Σε 3 ισόποσες δόσεις/Τριμηνία

 1. πρώτη δόση έως 24 Σεπτεμβρίου

 2. δεύτερη δόση έως 24 Δεκεμβρίου

 3. Τρίτη δόση έως 24 Μαρτίου

 

 • Σε 9 ισόποσες δόσεις/Μηνιαία

 1. Μαθήματα 13/09/21-12/10/2021 πληρωτέα έως 13 Σεπτεμβρίου

 2. Μαθήματα 13/10/21-12/11/2021 πληρωτέα έως 13 Οκτωβρίου

 3. Μαθήματα 13/11/21-12/12/2021 πληρωτέα έως 13 Νοεμβρίου

 4. Μαθήματα 13/12/21-12/01/2022 πληρωτέα έως 13 Δεκεμβρίου

 5. Μαθήματα 13/01/22-12/02/2022 πληρωτέα έως 13 Ιανουαρίου

 6. Μαθήματα 13/02/22-12/03/2022 πληρωτέα έως 13 Φεβρουαρίου

 7. Μαθήματα 13/03/22-12/04/2022 πληρωτέα έως 13 Μαρτίου

 8. Μαθήματα 13/04/22-12/05/2022 πληρωτέα έως 13 Απριλίου

 9. Μαθήματα 13/05/22-12/06/2022 πληρωτέα έως 10 Μαΐου

 

ΟΡΟΙ

 • Τα δίδακτρα καταβάλλονται σύμφωνα με τις παραπάνω ημερομηνίες.

 • Ο μαθητής έχει δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερών από τη συμφωνημένη ημερομηνία έναρξης της παρεχόμενης υπηρεσίας και εφόσον η υπηρεσία δεν έχει ξεκινήσει. Σε αυτήν την περίπτωση επιστρέφεται όλο το ποσό. Αν η υπηρεσία έχει ξεκινήσει το ποσό δεν επιστρέφεται ή επιστρέφεται μέρος του ποσού σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται παρακάτω.

 • Αν ο μαθητής επιθυμεί να διακόψει την παρακολούθηση των μαθημάτων νωρίτερα από την συμφωνημένη ημερομηνία λήξης του σχολικού έτους, θα πρέπει αυτός ή ο κηδεμόνας του να υποβάλει συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο στη Γραμματεία της σχολής το έντυπο ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ και να έχει τακτοποιημένες όλες τις οικονομικές εκκρεμότητες προς τη σχολή. Σε άλλη περίπτωση η χρέωση συνεχίζεται.Η διακοπή ισχύει από την ημερομηνία κατά την οποία ολοκληρώνεται η χρονική περίοδος της μηνιαίας δόσης μέσα στην οποία έγινε η Αίτηση Διακοπής, ανεξαρτήτως αν το ετήσιο πακέτο που έχει επιλεγεί είναι με πληρωμή εφάπαξ, 3 ή 9 δόσεων.

 • Αν η αίτηση διακοπής του μαθητή υποβληθεί την 28η Φεβρουαρίου 2022, ημερομηνία  που είναι στην χρονική περίοδο που αφορά στην 6η δόση, αυτή η δόση θα πρέπει να καταβληθεί ολόκληρη και η διακοπή της σύμβασης θα έχει ισχύ με το πέρας αυτής της χρονικής περιόδου. Κατά συνέπεια, ο μαθητής θα έχει δικαίωμα στα μαθήματα έως και τις 12 Μαρτίου 2022 και δεν θα καταβάλλει τις δόσεις 7,8,9. Αν τις έχει ήδη καταβάλλει, αυτές επιστρέφονται ή συμψηφίζονται με δίδακτρα του ίδιου ή επόμενου σχολικού έτους.

 • Αν μετά την Διακοπή ο μαθητής επιθυμεί να επανεγγραφεί κατά τη διάρκεια του ίδιου σχολικού έτους, δεν θα έχει δικαίωμα στο εκπτωτικό ΕΤΗΣΙΟ πακέτο αλλά μόνο στα πακέτα ΜΗΝΑ (+15%) και ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ.

 • Σε περίπτωση που η σχολή αδυνατεί να παράσχει τις συμφωνημένες υπηρεσίες λόγω ανωτέρας βίας, η χρέωση σταματά. Αν έχει καταβληθεί ποσό που ξεπερνάει την παρασχεθείσα υπηρεσία, το ποσό θα επιστρέφεται ή θα συμψηφίζεται με δίδακτρα του ίδιου ή επόμενου σχολικού έτους.

 • Δεν δύναται να γίνει εγγραφή εφόσον υπάρχει υπόλοιπο από προηγούμενο σχολικό έτος, το οποίο δεν έχει τακτοποιηθεί εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις.

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ 1 ΜΗΝΑ

Παροχή μαθημάτων κατά τη διάρκεια 30 ημερολογιακών ημερών και με ισχύ από την ημερομηνία εγγραφής.

 

ΟΡΟΙ

 • Η πληρωμή του μήνα καταβάλλεται πριν την έναρξη της παροχής υπηρεσίας.

 • Αυτή δεν επιστρέφεται ολόκληρη ή τμηματικά, ούτε μεταφέρεται χρονικά.

 • Σε περίπτωση που η σχολή αδυνατεί να παράσχει το όλον ή μέρος των συμφωνημένων υπηρεσιών λόγω ανωτέρας βίας, υποχρεούται να μεταφέρει τα μαθήματα που δεν δόθηκαν για το λόγο αυτό, σε άλλη χρονική περίοδο του ίδιου ή του επόμενου σχολικού έτους αλλά ίδιου φορολογικού. Αν αυτό δεν είναι δυνατό, θα γίνεται επιστροφή χρημάτων.