Με αγάπη και φροντίδα για το μαθητή

Διεύθυνση

Κατερίνα Κερβανίδου

Γραμματεία

Αλεξάνδρα Λαδοπούλου

Σήλια Αθανασάκη

Δάσκαλοι

Κατερίνα Κερβανίδου

Λία Κωστούλη

Ανατολή Αντωνιάδου

Ίννα Χασιρίδου

Ευαγγελία Βασδάρη

Όλγα Παυλίδου

Sitting Ballet Dancer
Dancer Pose
Dramatic Dance
Ballerinas Sitting in a Circle
Yoga Ball